Bestyrelsen

Referater

Møder

Bestyrelsen holder møde mindst fire gange om året. Ved møderne skal formanden være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Valg

Der er bestyrelsesvalg ved det store forældremøde hvert efterår. Inden mødet opslår vi en kandidatliste, hvor interesserede kan melde sig. Forældre- og medarbejderrepræsentanterne vælges for to år; suppleanterne for et år. For kontinuitetens skyld er halvdelen (tre) af forældrerepræsentanterne hvert år på valg. Det giver en sund blanding af erfarne og nye impulser. Den mest optimale sammensætning fås i øvrigt med forældre til såvel små som store børn. Når en forældrerepræsentants barn bliver meldt ud af Elverhøjen, ophæves bestyrelsesposten automatisk, og der træder en suppleant ind i stedet.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af mindst 11 medlemmer. Flertallet, altså mindst seks, skal være forældre i institutionen. Hvad angår resten af medlemmerne, så stiller Sct. Georgs Fonden med to, hvoraf den ene er selvskrevet formand. Der er desuden to repræsentanter for medarbejderne, og en fra Helsingør Kommune; den sidste post er dog ikke obligatorisk. Endelig vælges der en kasserer.

Elverhøjens leder og souschef fungerer som sekretærer og har ikke stemmeret.

Se liste over nuværende bestyrelse