Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af mindst 11 medlemmer. Flertallet, altså mindst seks, skal være forældre i institutionen. Hvad angår resten af medlemmerne, så stiller Sct. Georgs Fonden med to, hvoraf den ene er selvskrevet formand. Der er desuden to repræsentanter for medarbejderne, og en fra Helsingør Kommune; den sidste post er dog ikke obligatorisk. Endelig vælges der en kasserer.

Elverhøjens leder og souschef fungerer som sekretærer og har ikke stemmeret.

Se liste over nuværende bestyrelse