Møder

Bestyrelsen holder møde mindst fire gange om året. Ved møderne skal formanden være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.