Udvalg

Bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret i følgende udvalg

Aktivitetsudvalg (AKT)
Ansættelsesudvalg (ANS)
Høringssvarudvalg (HØR)
Legepladsudvalg (LEG)
Vedligeholdelses- og bygningsudvalg (VEDL)
Virksomhedsplanudvalg (VIRK)