Børnegrupper og rumopdeling

Elverhøjens børn er opdelt i 6 grupper, der alle har sammenhæng med en eventyrlig elverhøj. Alfer er ellefolk - luftige små skikkelser, der tilmed er milde og hjælpsomme. Trolde og Nisser giver sig selv. Trunter er fortykkede stubbe, der i mosens dis får deres eget liv og pludselig kan komme til at ligne små mennesker. Gubber er troldgubber eller troldkarle, og Nøkker er overnaturlige væsener, der holder til i floder og søer.

Vuggestuens børn

De 0 til 2-årige hører til grupperne Alfer, Trolde & Trunter, med maksimalt 13 børn i hver. Børnene hører til Alfer, Trolde og Trunter, fra de er seks måneder, til de er mellem to og tre år og skal flytte videre op i huset. Flytte-alderen afhænger af behovet for pladser hos Alfer, Trolde og Trunter.

Vuggestuebørnene vil som udgangspunkt tilhøre et fast grupperum, og specielt de helt små vil finde en del tryghed i at bruge det meste af dagen i samme rum. De større vuggestuebørn vil dog hurtigt blive nysgerrig på at opleve de andre grupperum, og får naturligvis lov til at bevæge sig frit.

Børnehavens børn

Hos de 3 til 6-årige finder man grupperne Nisser, Nøkker og Gubber. Disse 3 familiegrupper er af blandet alder og køn og med omkring 25 børn i hver. Børnene bliver i familiegrupperne Nisser, Nøkker og Gubber indtil maj måned det år, hvor de skal begynde i børnehaveklasse.

Ud over de faste grupper, der er nævnt ovenfor, har børnehavebørnene jævnligt aktiviteter i tre grupper på en lidt løsere basis. Grupperne er sat sammen af børn med stort set samme alder og formåen, og vi kalder grupperne mini-, midi- og maxigruppen. Målet med grupperne er at give mulighed for fordybelse og kontinuitet i nogle længerevarende forløb end blot den enkelte dags værkstedsarbejde. Strukturen for dette aldersinddelte arbejde forbliver temmelig åben, så vi har mulighed for at eksperimentere og justere os frem til den mest optimale form til den givne lejlighed.

Børnehavebørnene kan frit bruge husets funktionsrum. Funktionsrummene har navn efter den funktion eller aktivitet, man kan dyrke der, fx Klods­rum, Tumlerum, Vådværksted eller Tørværksted. Alle rummene har til formål at inspirere og udvikle børnene gennem nysgerrighed, fantasi og leg. Vi støtter børnene i at bruge rummene så varieret som muligt, og vi har også blik for de børn, der holder sig lidt i periferien.

Elverhøjen er altså en funktionsopdelt institution. Med funktionsopdelingen giver vi legen bedre plads og vilkår, end hvis vi havde en stribe stuer med stol og bord til hver og en, og i øvrigt det samme udstyr som nabostuen. Så kunne alle lege stort set det samme, stue for stue.

Vores store fællesrum i børnehaven har også funktion som café og bærer navnet Café Lystig. Her spiser børnene deres måltider