Kost og bevægelsespolitik

Børnehuset Elverhøjen følger Helsingør kommunes ernæringspoliti, men har derudover fastsat vores egen ernærings / kostpolitik. Her vægter vi økologi, minimering af sukkerforbruget og at børnene har mulighed for fysisk udfoldelse.

 

Helsingør Kommunes ernæringspolitik

 

- Madtilbuddet skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fordeling af protein, fedt og kulhydrater.

- Maden skal så vidt muligt tilberedes med årstidens danske råvarer af god kvalitet.

- Tilsætningsstoffer bør minimeres.

- Maden skal varieres.

- Maden bør give en sanseoplevelse (syn, smag, lugt).

- Maden bør tilberedes, så den passer til barnets alder, udvikling og kultur.

- Maden skal være en fællesopgave for børn, forældre og personale. Barnet skal tænkes med i planlægningen: Som fx borddækningen og oprydningen.

- Spisevaner bør diskuteres. Hvem spiser barnet med, og hvor spiser barnet. Barnet skal have tid til at spise.

- Alle børn skal have mulighed for håndvask før spisetid.

- Alle skolebørn skal have mulighed for at kunne købe et sundt måltid mad på skolen.

- Den enkelte institutions og skoles madpolitik bør fremgå af virksomhedsplanen.

Mælk

 

Ernæringsrådet/Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i god trivsel kan få letmælk fra 1-års alderen. Børn under 1 år og børn i dårlig trivsel skal have sødmælk.

Overordnede mål for Elverhøjen

 

Gennem sund kost og fysisk udfoldelse at give børnene mulighed for at udvikles optimalt – motorisk, mentalt og socialt.

At skabe glade og aktive børn, som trives.

At modvirke fejlernæring og fysisk inaktivitet og derved forebygge fedme og livsstilsrelaterede sygdomme.

I samarbejde med forældrene lære børnene sunde kostvaner og rart samvær, når de spiser. Vi vil bidrage til, at børnene bliver bevidste om kostens betydning for deres egen og andres trivsel. Derfor har vi en kostpolitik, der både går på måltidets indhold og samværet omkring det.

 

Delmål for Elverhøjen

 

- At lære børnene sunde varierede kostvaner, og sammen med forældrene bidrage til, at de får dækket deres ernæringsmæssige behov.

- At sikre, at den mad, vi serverer i Elverhøjen, har en høj kvalitet.

- At skabe nogle rammer, som fordrer lysten til at bevæge sig og bruge kroppen til eksempelvis leg, løb, hop, dans, cykle, klatre og spille bold.

Morgenmad

 

I tidsrummet mellem klokken 7,00-8,00 tilbydes der morgenmad bestående af: havregrød, havregryn, hjemmebagt brød, groft knækbrød, smør og hjemmelavet frugtmos. Vuggestuebørnene får dog ikke havregryn. Der tilbydes mælk at drikke. Den morgenmad der spises i Elverhøjen, er den, der tilbydes fra institutionen. Det betyder, at man ikke selv må medbringe morgenmad.

Mellemmåltider

 

Vuggestuebørn: Om formiddagen og eftermiddagen serveres frisk frugt og/ eller grøntsager og hjemmebagt brød. Børnene får mælk at drikke.

Børnehavebørn: Om eftermiddagen samles børnene i familiegrupperne og spiser medbragt frugt og hjemmebagt brød fra køkkenet. Der serveres vand til måltidet. Til børn som hentes efter kl. 16.00, tilbydes endnu et stykke brød eller groft knækbrød.

Frokost

 

Vuggestuebørn: Der serveres varieret hjemmelavet mad alle ugens dage. Ved opslag i køkkenet,i vuggestuen og på NemBørn kan madplanen læses.

Børnehavebørn: Frokosten indtages i Café Lystig fra kl. 11.00-12.30 Børnene bestemmer selv, hvornår de vil spise. Der er altid voksne tilstede i caféen, som sikrer, at alle spiser frokost. Børnene henter selv deres madpakke, tallerken og bestik og sætter sig, hvor de har lyst. Da det er meget forskelligt, hvornår børnene er sultne, må de gerne spise af deres madpakke om formiddagen, dog kun indtil kl. 10.30.

Madpakken, som medbringes hjemmefra, bør være varieret og mættende, så det sikres, at barnet får energi nok til at trives og være en del af fællesskabet. Vi ser nødigt, at madpakken indeholder slik, mælkesnitter, sukkerholdig yoghurt, kiks, kage, søde drikkevarer eller andre søde sager. Nødder, mandler, tørret frugt, oste- og grøntsagsstænger er gode alternativer. I køkkenet ligger en idé mappe hvori der opskrifter til gode og sunde alternativer. Madpakken må godt indeholde middagsrester, men disse skal kunne spises kolde, da vi ikke kan tilbyde at opvarme maden i institutionen, og da det endvidere skal være muligt at tage madpakken med på tur.

Særligt i sommerperioden er det en god ide, at barnets madpakke er turvenlig, da der ofte arrangeres spontane ture og udflugter i nærområdet.

Adgang til vand

 

Børnehavebørn har fri adgang til drikkevand i køkkenet. Personalet sørger for, at alle drikker dagligt. I sommerperioden sættes vand i beholdere på legepladsen, hvor børnene selv kan hente det.

I vuggestuen sørger personalet for, at børnene bliver tilbudt vand – også udenfor måltiderne.

På særlig varme sommerdage, hvor børn særlig har behov for væske, kan det være nødvendigt at tilbyde saftevand eller en lille læskende ispind og i nogle tilfælde også salte popcorn.

Fødselsdage

 

Børnehuset Elverhøjen vil meget gerne være med til at gøre fødselsdagen festlig og fornøjelig for fødselsdagsbarnet. Da vi er en stor institution er der mange fødselsdage fordelt hen over året. For at kunne leve op til vores målsætning om at skabe sunde rammer for børnene, er det nødvendigt at stille krav til, hvad der uddeles til fødselsdage. Vi er opmærksomme på, at det betyder meget for børnene at få lov til at dele noget ud, og det er derfor i orden at uddele f.eks. frugtspyd, smoothies, pølsehorn, boller, tørret frugt og rosinpakker (dog ikke rosinpakker til vuggestuebørn). I køkkenet ligger en idé mappe hvori der opskrifter til gode og festlige alternativer. Vi henstiller til at, kage, slik og is ikke deles ud. Henstillingerne gælder både når barnet fejres i Elverhøjen, eller hvis børnene inviteres hjem i pasningstiden. Ved andre begivenheder, hvor barnet har lyst til at dele ud, gælder naturligvis de samme regler.

Festlige begivenheder i Elverhøjen

 

I Elverhøjen fejrer vi festlige begivenheder og højtider (f.eks. fastelavn, påske, Lucia og jul) samt Elverhøjens fødselsdag. Disse begivenheder er helt særlige, derfor vil der i begrænset omfang kunne serveres traditionelle søde sager. Eksempelvis risengrød med kanelsukker.

Ved den årlige sommerfest, er børnene under forældrenes ansvar, hvorfor den enkelte families normer er gældende. Ved denne lejlighed vil der derfor slækkes på de ovennævnte regler.

Børn der har fødevareallergi

 

Personalet underrettes om barnets fødevareallergi. Det er en godt, hvis der er åbenhed om dette, således at børnenes kammerater og deres forældre også har den viden. Afhængig af allergien, vil institutionen i nogle tilfælde kunne tilbyde alternative føde- eller drikkevarer. I særlige tilfælde vil det være muligt, at barnets forældre etablerer et lille depot med forskellige alternativer.

Tilberedning af maden

 

Vi anvender økologiske råvarer i det omfang det er muligt. Allerede nu er alle råvarer med ganske få undtagelser økologiske.

Vi laver maden fra grunden, så vidt det er muligt

Vi bruger fedtfattige fødevarer

Vi bruger et minimum af sukker

Vi sammensætter kostplanen varieret

Bevægelse

 

I tilrettelæggelsen af vores pædagogiske aktiviteter, tager vi afsæt i virksomhedsplanen, herunder Kost- og bevægelsespolitikkens delmål: At skabe nogle rammer, som fordrer lysten til at bevæge sig og bruge kroppen til eksempelvis leg, løb, hop, dans, cykle, klatre og spille bold.

Vi bruger legepladsen i videst mulig omfang. Her kan børnene frit vælge aktiviteter. Legepladsen er indrettet således, at der er rig mulighed for at bruge sin krop på forskellige måder og udfordre alle sanser.

Børnene går jævnligt på tur til skov og strand samt legepladser i nærmiljøet. Klapvogne bruges kun i begrænset omfang.

Rummenes og legepladsens udformning i Elverhøjen har til formål at inspirere børnene til fysisk aktivitet.