Sygdomspolitik

Små børn bliver lettere syge og i et Børnehus som Elverhøjen med mange børn, kan der derfor forekomme sygdom. Det vil vi naturligvis gerne gøre alt for at begrænse. Vi har derfor iværksat særlige tiltag for at bryde smittekæder. Og tiltaget ser ud til at virke.

For at denne indsats kan få fuld effekt må institutionen og forældrene i fællesskab gøre en indsats. Personalet vil have skærpet fokus på sygdomsforebyggelse og hygiejne og forældrene må have det samme i eget hjem.

 

Institutionens opgave

 

Institutionens opgave er:

- Børnene vasker hænder før hvert ”måltid” og hver gang de har været ude.

- Børnenes ansigt og hænder tørres af med en fugtig klud efter måltidet i vuggestueafdelingen.

- Vi indfører nye og bedre rutiner for rengøring af legetøj og hoppemadras

- Vi vasker hænder efter at have sorteret beskidt vasketøj.

- Vi benytter principielt indefodtøj indendørs.

- Vuggestuen går i videst muligt omfang ind fra legepladsen ad indgangsdøren (helst ikke gennem stuen).

- Børn ringes hjem, hvis de har feber. Feber defineres som en morgentemperatur på 37,5 grader eller derover.

- Personalet kan vurdere, at barnets almentilstand er så dårlig, at barnet vurderes til at være sygt, og derfor kan ringes hjem – uagtet, det ikke har feber.

- Når personalet har undersøgt og skønnet at et barn er sygt, skal personalet konsekvent rette henvendelse til forældrene for, at få barnet hentet hjem. Dette for at barnet ikke skal smitte andre.

Forældrenes opgave

 

Forældre skal følge nedenstående retningslinjer*: 

- Forældrene holder syge børn hjemme. Syge børn må ikke komme i institutionen. Specifikt gælder følgende:

- Diarré: At barnet efter diarré forbliver hjemme 24 timer efter den første normale afføring.

- Forkølelse: At barnet i forbindelse med forkølelse forbliver hjemme indtil barnets almentilstand er så god, at barnet uproblematisk kan deltage i institutionens dagligliv.

- Opkast: At barnet efter opkast forårsaget af mave-tarm infektion forbliver hjemme 24 timer efter sidste opkast.

- Børnesår: At barnet forbliver hjemme indtil sårene er tørret ind og skorperne er faldet af.

- Øjenbetændelse: At barnet når det har øjenbetændelse forbliver hjemme indtil der ikke længere er stærkt pusflåd, til barnet ikke længere er lyssky og indtil barnets almentilstand er så god, at barnet uproblematisk kan deltage i institutionens dagligliv.

- Ved øvrige sygdomme benyttes Sundhedsstyrelsens anbefalinger som beskrevet i deres vejledning.

- Forældre bedes oplyse til personalet når deres børn er syge. Personalet videreformidler dette til det øvrige personale og til de øvrige forældre ved opslag.

- Vi forventer at der på barnets plads er skiftetøj, således at barnet altid kan få rent og tørt tøj på.

- Forældre benytter de blå plasticovertræk udenpå udefodtøj, som findes i holdere på vægen i hvert indgangsparti.

- Vi beder forældrene respektere personalets vurdering af, hvornår et barn er for sygt til at være i institutionen.

- Der ophænges / fremlægges oplysende materiale om diverse sygdomme, symptomer inkubationstid, - smitter fra, - smitter til og hvornår man kan møde i institutionen efter et sygeforløb. Dette materiale fremlægges i både børnehave- og vuggestueafdelingen. Se evt. også www.sst.dk

- Vi håber at vi sammen kan gøre Elverhøjen til et ’raskere’ sted og dermed give både børn og personale en bedre hverdag.

* Retningslinerne er formuleret med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledninger samt efter drøftelse med Helsingør Kommunes sundhedsplejerske og Børne- & Ungelæge.